Geraakt door straling?

24 mei 2018 » 20:00 – 22:00

Straling en WiFi
door
 Natuurkundige Leendert Vriens

We kennen voordelen en nadelen van het gebruik van smartphones, WiFi en zendmasten. Je bent overal bereikbaar en met de smartphone kun je internetten, betalen, foto’s maken, enz. Minder bekend is dat de straling van smartphones, WiFi en zendmasten, nodig voor het zenden en ontvangen van berichten, tot gezondheidsproblemen kan leiden. Vooral sinds de introductie van 4G en door het toenemend gebruik van smartphones en WiFi krijgen steeds meer mensen lichamelijke klachten die zij geheel of gedeeltelijk toeschrijven aan de stralingsbelasting.
Leendert Vriens is natuurkundige en heeft 30 jaar op het Nat. Lab. van Philips gewerkt. Na zijn pensionering kreeg hij steeds meer en ernstigere klachten zonder dat de oorzaak gevonden werd, ondanks vele onderzoeken. Uiteindelijk kwam hij erachter dat de 24 uur per dag stralende snoerloze (DECT) huistelefoon de boosdoener was. Hij is sinds 2013 webmaster van www.stopumts.nl, een sinds 2000 bestaande website met veel informatie over dit onderwerp.

Lezing
De interactieve lezing door Leendert Vriens wordt gehouden op donderdag 24 mei van 20.00-22.00 uur in De Buitengaander te Westerhoven. De entree bedraagt €3,- en is inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en een interessante discussie te voeren.

Aanmelden en tickets via https://straling-wifi-en-zendmasten.eventbrite.nl