Halloweeeeeeeeeeeeeeeeen…..

27 okt 2018 » 19:00 – 23:30

Halloweenfeest & Griezeltocht

Op zaterdag 27 oktober vieren we in de Buitengaander het jaarlijks Halloweenfeest.
Met wederom de huiveringwekkende griezeltocht. Een tocht van een dik uur wandelen langs allerlei spookachtige, huiveringwekkende, bloedstollende en beangstigende taferelen. Maar hoed u voor het circus van Dr. Faust; het zou wel eens uw laatste wandeltocht kunnen worden……

HET CIRCUS VAN DR. FAUST

Het was op een stormachtige namiddag in oktober 1778 dat een stoet rammelende circuswagens neerstreek op een veld in een gehucht ver van hier, bestaande uit wat boerderijen, een kerk, een molen en wat hutjes. Uit een van de gammele kooien klonk het gegrom van een oude tandeloze beer. Met verbazing bekeken de dorpelingen het geheel en de pastoor las hen voor wat er op de circuswagen stond: “Dr. Faust” en hij sloeg een kruisteken.

Het vreemde zwijgende gezelschap sloeg kamp op en bouwde een mottige tent op voor een avondvoorstelling.
Nieuwsgierig ging de bevolking ’s avonds naar de tent en aanschouwden daar vreemde figuren, een triestige clown en de meest armzalige en mislukte optredens die bij allen afkeurende kreten ontlokten. Alleen het optreden van dokter Faust zelf was miraculeus. Hij zweefde boven de grond, bond mensen vast aan hun stoel zonder enig touw en kon de beer laten praten. De mensen waren als betoverd, het was de avond van hun leven.

De volgende ochtend was het circus verdwenen, het veld lag erbij alsof er nooit iemand een voet op had gezet. Maar niet alleen het gezelschap van dokter Faust was weg, ook 2 jonge meisjes en de ezel van de molenaar waren spoorloos verdwenen. Naspeuringen in de omgeving brachten aan het licht dat in iedere plaats waar het circus was geweest, altijd maar één avond, mensen en dieren verdwenen en nimmer werden teruggezien. Ook het circus keerde nooit weer.

Het is nu 2018 en nog steeds trekt het oude circus van dokter Faust rond, op jacht naar nieuwe veroveringen, nog steeds treedt dokter Faust op naast alle mislukte vertoningen. Onmogelijk zult u zeggen, die man is allang overleden maar de waarheid is akelig anders: dokter Faust is onsterfelijk, hij is gedoemd om voor altijd op te treden want eeuwen geleden verkocht hij zijn ziel aan de duivel.

Ooit was de dokter een gewoon man die geneeskunde en alchemie studeerde en hevig verliefd was op de beeldschone Margarete. Hij was ongewoon hongerig naar kennis, smachtend naar zijn Margarete en hunkerend naar onsterfelijkheid wat het hoogtepunt van zijn meesterschap zou moeten worden.

De duivel verscheen in de gedaante van Mephisto en bracht dokter Faust zover dat hij in ruil voor de hoogste kennis, zijn geliefde en een eeuwig leven zijn ziel aan hem afstond. Helaas bracht dit de dokter alleen maar ongeluk, zijn hart en ziel behoorde aan de duivel waardoor zijn geliefde wegkwijnde in het circus. Een weerzinwekkend circus waar de erbarmelijke artiesten als met een onzichtbaar touw aan gebonden zijn en waar optredens gedoemd zijn te mislukken tot ieder net als Margarete weggekwijnd is. En nog altijd verdwijnen mensen en dieren met de komst van het circus waar ze onlosmakelijk aan verbonden blijven tot de dood er op volgt.

De geruchten gaan dat 27 oktober het circus in de buurt is… wie durft het aan???
Als u deel wilt nemen aan de griezeltocht dan is opgave vooraf verplicht.

De kosten voor deze tocht bedragen € 3,- p.p. Graag gepast betalen bij aankomst in de Buitengaander.

Vanwege de vervoersplanning en de groepsindelingen is deze werkwijze absoluut noodzakelijk. Omwille van het vervoer als onderdeel van de tocht, mag een aanmelding/groep niet meer dan uit maximaal 6 personen bestaan.
U kunt zich opgeven tot dinsdagavond 23 oktober 20:00 uur door een mail met de vermelding van uw naam en die van uw groepsgenoten (max. 6 personen per groep) én alle leeftijden te sturen naar:   halloweentocht.buitengaander@outlook.com
U ontvangt dan uiterlijk op vrijdag 26 oktober, vóór 22:00 uur een mail van ons retour met de bevestiging van uw deelname. Deze mail geldt als uw ticket dat u op 27 oktober bij de inschrijving moet overleggen; deze mail meebrengen dus.
Op het ticket staat uw groepsnummer aangegeven en hoe laat u zich uiterlijk bij de inschrijving in de Buitengaander dient te melden.
Deelnemers jonger dan 12 jaar moeten begeleid worden door hun ouders en iedereen doet op eigen risico aan de tocht mee.

Voor alle duidelijkheid: zonder opgave vooraf en overlegging van uw ticket en betaling kunt u niet deelnemen aan de griezeltocht!!!!!