Cofinanciering inloopactiviteiten

Cofinanciering inloopactiviteiten

Voorwaarden voor verstrekking cofinanciering inloopactiviteiten De Buitengaander:

Een aanvraag voor cofinanciering kan ingediend worden door stichtingen, verenigingen, organisaties en particulieren uit de kern Westerhoven.

  • De voorgenomen activiteit heeft een, bij voorkeur, vernieuwend karakter.
  • De voorgenomen activiteit vindt plaats in of nabij De Buitengaander of in of nabij Steunpunt Hoefzicht.
  • Cofinanciering van een inloopactiviteit is in principe beperkt tot een maximum van € 1.000,00.
  • De aanvraag tot cofinanciering van een activiteit dient tenminste een volle kalendermaand voor aanvang van de activiteit schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur van de Vereniging Collectief Westerhoven via een e-mail aan: info@verenigingcollectiefwesterhoven.nl . De aanvrager ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanvraag via de opgegeven mail.
  • Een aanvraagformulier voor cofinanciering van een activiteit is beschikbaar via deze link: Aanvraagformulier Cofinanciering VCW en via www.Westerhoven-Events.nl
    De aanvrager wordt uiterlijk 1 maand na de aanvraag schriftelijk via een mail geïnformeerd over het wel of niet toekennen van een bijdrage. Dit gebeurt op basis van een beoordeling van de ingediende aanvraag door het bestuur van de Vereniging Collectief Westerhoven.
  • Op een besluit van het bestuur is geen verhaal en/of beroep mogelijk.
  • Binnen een maand na afloop van de activiteit waarvoor subsidie werd toegekend, dient de aanvrager middels overlegging van facturen, verantwoording af te leggen aan de Vereniging Collectief Westerhoven (via de mail: info@verenigingcollectiefwesterhoven.nl) waarna het bestuur van de Vereniging Collectief Westerhoven binnen twee weken na ontvangst van de verantwoording, het definitieve subsidiebedrag aan de aanvrager via een mail toe zal kennen.

Aldus vastgesteld door het bestuur VCW – Vereniging Collectief Westerhoven 2020

Bekijk onze Faciliteiten