Cursusvoorwaarden

De voorwaarden

Voor sommige cursussen dient u in te schrijven en te betalen bij de docent, wanneer dit niet expliciet vermeld wordt kunt u inschrijven middels het Inschrijfformulier cursussen of via email of persoonlijk in De Buitengaander.

Workshops inschrijven en betalen verloopt via de aangegeven link op de pagina.

U verbindt zich voor de gehele cursus, restitutie van (een deel van) het cursusgeld is niet mogelijk.

Wanneer een cursus of workshop onverhoopt geen doorgang kan vinden, ontvangt u bericht. Het inschrijfgeld of cursusgeld ontvangt u dan retour op uw bankrekening.

Het cursusbedrag wordt bij aanvang van de eerste les contant betaald tenzij ander is aangegeven door de docent (bij inschrijving via docent) of vooraf overgemaakt op ons bankrekeningnummer NL71 RABO 01064 10008 met vermelding van de cursus en het betreffende dagdeel.

Voor alle cursussen en workshops geldt dat deze doorgaan bij voldoende deelnemers.

Bij annulering binnen een week voor aanvang van de cursus of na aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag bij u in rekening gebracht.

De Buitengaander kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdens de cursus of ten gevolge van de cursus geleden schade of ongevallen.

Rekeningnummer NL71 RABO 01064 10008

Het is van belang om alle gevraagde gegevens bij inschrijving volledig te noteren. (Deze worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden!)

Bij welke activiteit mogen we je begroeten?