De Koffieleuters

Over De Koffieleuters

Carnavalsstichting De Koffieleuters en De Buitengaander zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en sterk afhankelijk van elkaar. Al vanaf het begin van De Buitengaander wordt immers het Koffiegatse carnaval in het gemeenschapshuis van Westerhoven gehouden. Een plek die naar ons idee daartoe ook is bestemd. Carnaval is een feest van ontmoeting voor jong en oud en zeg nou eerlijk: waar kan dat nou beter plaatsvinden dan in een ontmoetingscentrum?

Wij zijn er van overtuigd, dat het Koffiegatse carnaval nooit tot het carnaval, zoals we dit in Westerhoven kennen, gekomen zou zijn, zonder dat deze prachtige accommodatie en de daarbij geldende condities beschikbaar zouden zijn. De carnavalsstichting en al haar bezoekers hebben aan De Buitengaander een goed tehuis, waar het voor elke Koffieleuter perfect carnaval vieren is.

Of dit nu om de zitting, een bal, een feest, een concert, een receptie, carnaval zelf of wat dan ook gaat, het gebeuren is mede dankzij De Buitengaander en haar personeel voor ons als carnavalsstichting en daarmee voor u als Westerhovenaar onmisbaar. Wij hopen dan ook dat deze prettige en voor Westerhoven noodzakelijke voorziening nog tot in vele lengte van jaren, tegen acceptabele voorwaarden, voor ons als carnavalsstichting te gebruiken blijft.

Voor uitvoerige en steeds actuele informatie over het Koffiegatse carnaval, verwijzen wij u graag naar www.dekoffieleuters.nl en www.westerhoven-events.nl.

Onze stamgasten