25 jaar De Buitengaander


Op 19 mei 1995 werd het gemeenschapshuis van Westerhoven officieel geopend. En we zijn nog steeds trots op ons ontmoetingscentrum.
Gedurende de 25 jaar van haar bestaan zijn er tal van activiteiten de revue gepasseerd, vele voetjes over de drempel gegaan en ontellbaar veel kopjes koffie en thee genuttigd en niet te vergeten de drankjes aan de bar. Er is veel veranderd in de loop der jaren, niet in de laatste plaats door het gewijzigde subsidiebeleid maar ook door de vraag en aanbod van activiteiten en de behoeftes van het publiek. De Nederlandse overheid appelleert meer en meer op de inzet van vrijwilligers in allerlei beroepstakken. Ook wij ontkomen er niet aan en we hopen onze toekomst veilig te kunnen stellen met de medewerking en inzet van onze dorpsgenoten. Want waar zouden we zijn zonder elkaar? We zien elkaar hopelijk terug tijdens alle activiteiten in het ontmoetingscentrum en zéker tijdens onze jubileumvieringen: een presentatie van wat we in huis hebben, een supervette activiteit voor de jeugd en een stukje terug in de tijd met het dauwtrappen, dorpsontbijt en gezelligheidsrit en feestelijke afsluiting! Op naar de volgende 25 Buitengaanderjaren…….

16 mei     Jeugdactiviteit: Raamschilderen en Graffiti
16 mei     Grote kunstexpositie; fotostudio; demo fijnschilderen
17 mei     Grote kunstexpositie; fotostudio en div. demo's;
                trekking loterij Kunst in je kamer
07 juni     Dauwtrappen; wandelen of fietsen
07 juni     Dorpsontbijt
07 juni     Gezelligheidsrit; borrelen en prijsuitreiking