Het Teutenkoor

Liederentafel ‘Teutenkoor’ Bergeijk werd opgericht in 2006. Bergeijk is een gemeente die sinds de samenvoeging bestaat uit meerdere voormalige teutendorpen. Het koor heeft dat historisch teutendorp-zijn bij de naamkeuze nog eens extra willen belichten. Zoals de Teuten in het verleden rondtrokken met hun handelswaar, zo trekt de Liederentafel ‘Teutenkoor’ Bergeijk rond met zijn zang, al blijft dat dan min of meer beperkt tot optredens in de regio.

Gerepeteerd wordt op de maandagavonden in de even weken, telkens van 20.00 tot 22.30 uur, waarbij het gezellig samen zingen voorop staat. Het repertoire bestaat uit bekende volksliederen, smartlappen, jaren 60-hits, toepasselijke buitenlandse liederen, maar vooral uit vrolijke meezingers. Liederentafel ‘Teutenkoor’ Bergeijk telt momenteel 80 koorleden en 5 muzikanten en staat onder leiding van dirigent Frans Bullens. Omdat er een ledenstop is ingesteld bij het bereiken van 80 koorleden worden nieuwe aanmeldingen nu op een wachtlijst geplaatst.

Voor informatie:  www.teutenkoor.nl   / Jan Schreuder (voorzitter) (0497  573021 of Martien Veekens (secretaris), martienveekens@hetnet.nl